அரசு கலைக் கல்லூரி, பரமக்குடி

Government Arts College, Paramakudi

Re-accredited with 'B' Grade by NAAC

Affiliated to Alagappa University, Karaikudi
Paramakudi- 623 701, Tamil Nadu

College Code : 1041009       |   University Code : AU14
Notifications

Academic Calender year wise

Sl. No Academic Year Calender in PDF File
12015 - 2016 2015-2016
22016 - 20172016-2017
32017 - 2018 2017-2018
42018 - 20192018-2019
52019 - 2020 2019-2020
62020 - 20212020-2021
72021 - 2022 2021-2022