அரசு கலைக் கல்லூரி, பரமக்குடி

Government Arts College, Paramakudi

Re-accredited with 'B' Grade by NAAC

Affiliated to Alagappa University, Karaikudi
Paramakudi- 623 701, Tamil Nadu

College Code : 1041009       |   University Code : AU14
Notifications

List of Principal

Name Start Date End Date
Mr. K.Karuppan M.Com.,24-06-199520-12-1995
Mr. K.Ramakrishnan M.A., M.Phil.,21-12-199621-05-1997
Mr. V.Kalyaniraman M.Com.,(Inc.)01-06-199708-09-1997
Mr. M.Sandhoshbabu M.Com., M.Phil.,09-09-199706-07-2000
Mr. K.Maanikkam M.A.,12-07-200001-12-2000
Mr. V.Kalyaniraman M.Com.,(Inc.)02-12-200005-09-2001
Mr. S.Krishnan M.A.,06-09-200131-05-2002
Mr. V.Kalyaniraman M.Com.,(Inc.)01-06-200215-09-2002
Mr. A.V.Pandigurusami M.A., M.Phil., B.L., 16-09-200231-05-2003
Dr. V.Prakasa Anthoni M.Com., M.Phil., Ph.D.,(Inc.)01-06-200302-09-2003
Mr. S.Imanuvel Aasirvatham Sellaiya M.Sc.,(Inc.)03-09-200303-11-2003
Mr. E.Kanthasami M.Sc.,M.Phil.,04-11-200306-07-2004
Mr. A.Ramachandran M.Sc., M.Phil., C.C.S.P.L.27-07-200413-02-2006
Dr. V.Prakasam Anthoni M.Com., M.Phil., Ph.D.,(Inc.)14-02-2006 21-09-2006
Dr. T.Velusami M.Sc., M.Phil., Ph.D.,22-06-2006 21-05-2007
Mr. M.Muhamathu Usub M.A., M.Phil.,13-06-2007 22-10-2007
Dr. K.Rajaram M.Com., M.Ed., Ph.D.,23-10-200709-01-2008
Mr. C.Kanthasami M.Sc., M.Phil.,10-01-200812-06-2008
Dr. K.Rajaram M.Com., M.Ed., Ph.d.,(Inc.)25-06-200809-09-2008
Mr. S.Banumathi M.Sc., M.Phil.,10-09-200831-05-2009
Mr. N.P.Sasitharan M.A., M.Phil.,17-06-200919-06-2011
Dr. K.Rajaram M.Com., M.Ed., Ph.D.,(Inc.)20-06-200930-09-2009
Mr. R.Thaiyanayagi M.Sc., M.Phil.,01-10-200911-07-2010
Dr. K.Rajaram M.Com., M.Ed., Ph.D.,(Inc.)11-07-201019-06-2011
Mr. C.Kalimuthu M.Sc., M.Phil.,20-06-201115-10-2014
Dr. T.Manokaran M.Sc., M.Phil., Ph.D.,16-10-201211-07-2013
Dr. R.Raju M.Sc., M.Phil., Ph.D.,11-07-201331-05-2014
Mr. D.Manokaran M.Com., M.Phil., B.Ed., (Inc.)01-06-2014 01-09-2014
Dr. S.Leelavathi M.Sc., M.Phil., B.Ed., 01-09-201431-05-2015
Dr. P.Parvathi M.Sc., M.Phil., Ph.D., 17-12-201525-07-2016
Dr. T.Ramasamy M.Com., M.Phil., Ph.D., PGDHRD, PGDM, PGDNGDM, PGDPRM., (Inc) 26-07-201612-10-2016
Dr. K.Subramaniyan M.M.Com., M.Phil., Ph.D., 17-12-201631-05-2017
Mr. S.Sivakumar M.Sc., M.Phil., PGDCA., (Inc) 01-06-201706-11-2017
Dr. M.Manimaran M.A.,(T) M.A.,(His) M.Phil.,Ph.D.(Inc) 06-11-201730-04-2018
Dr. C.Pooranachandran M.C.A., M.Phil., Ph.D., 01-05-201816-08-2020
Dr. M.Manimaran M.A.,(T) M.A.,(His) M.Phil.,Ph.D.(Inc) 17-08-202022-09-2020
Dr.A.GUNASEKARAN, Ph.D., 23-09-2020---